Om Lövvik

Lövviks By och Idrottsförening (BIF) bildades genom sammanslagning av Lövviks sportklubb och Lövviks byförening.

BIF är en mycket aktiv förening. Föreningen har idag drygt 140 medlemmar.


På föreningens dagordning står bl a:
-Förvaltare av Lövviks föreningshus
-Arrangör för diverse nöjesarrangemang (dans, trubaduraftnar, föreläsningar, etc)
-Ansvar för fotbollsplan och Ishockey rink
-Medarrangör med Norabygdens IK och Nyadals IF
-Toppstuga på Valkallen med skoterled